Baggrundsbillede

"Jeg lærte at tage et helikoptersyn på tingene og betragte helheden, inden jeg søgte ned i løsningsrummet."

Uddannelsen der åbner døre

Jeg er uddannet civilingeniør i Design & Innovation fra DTU. Linjen valgte jeg pga. dens fokus på at skabe et fællessprog mellem det natur- og samfundsvidenskabelige, og ved at have en holistisk tilgang til produkter og systemer. På den måde skabes den gode løsning gennem tværfaglighed, kreativitet og teamwork.

I dag arbejder jeg som Pipe System Design Engineer i NOV, som bl.a. leverer rørsystemer til olie- og gasindustrien.

NOV er en produktionsvirksomhed, og der er derfor en høj grad af tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper og endda på tværs af kontinenter.

1920 Teknologi W2

”Helikoptersynet er helt sikkert en kompetence, som jeg har kunnet bruge i min hverdag hos NOV, hvor vi er mange forskellige enheder, der skal have produkter og systemer til at fungere i et flow.”

Det bedste ved ingeniør[-]uddannelsen er det tværfaglige samarbejde

På studiet er der stort fokus på at betragte produkter og systemer fra forskellige vinkler, både teknologisk og i en samfundsmæssig kontekst. På den måde lærte jeg at tage et helikoptersyn på tingene og betragte helheden, inden jeg søgte ned i løsningsrummet.

Det er enormt vigtigt at tænke i en helhed frem for i siloer, for kun på den måde kan man ramme en løsning, der tager hensyn til alle interessenter.

1920 Teknologi W1

”I NOV har jeg rig mulighed for at anvende den tankegang og de metoder, som jeg lærte på ingeniøruddannelsen.”

En arbejdsdag i Brøndby med tråde til Brasilien

Som maskinmester arbejder du gerne fra 8-17. Dagen starter typisk med et morgenmøde, hvor dagens opgaver gennemgås og uddelegeres. Herefter påbegynder man sine daglige opgaver, og den vagthavende maskinmester går rundering i maskinrummet. Under runderingen skal du kontrollere, at alting kører som forventet og lede efter eventuelle fejl.

Dine daglige opgaver består typisk af vedligehold på centrifuger, kedler, pumper, generatorer, kølere mm. Hvis der forekommer en alarm, er det op til den vagthavende maskinmester at undersøge alarmen, uanset tidspunktet på døgnet. Når skibet ligger I havn er der mulighed for at komme ud at opleve havnebyen, når arbejdsdagen er slut.

 

1920 Teknologi W7

Som skibsfører på broen arbejder du typisk 2 vagter af 4 timer, fordelt med 8 timer imellem. Som nyuddannet vil du typisk blive tildelt vagten fra 8-12 og 20-24. Hvad du laver i din fritid, er helt op til dig selv. Når du er i havn, går overstyrmanden ud af vagten, og de to resterende skibsførere skiftes til at varetage vagten hver 6. time. Når skibet er til søs, er det dit job at sejle skibet sikkert til dets næste destination.

Mit bedste  råd

Hvis du har interesse for den naturvidenskabelige verden, så tag springet! Det at være ingeniør åbner en verden af muligheder, og jeg garanterer dig for, at du vil møde masser af spændende mennesker og opgaver i det kommende arbejdsliv.

1920 Teknologi W5
onDemand