SKIBSFØRER

Eftertragtet og øverstbefalende leder.

Læs mere

Arbejdsopgaver

Som skibsfører er du øverste leder på store handels- og passagerskibe. Du er bl.a. ansvarlig for sikkerheden om bord, og det er din opgave at planlægge sejlruter og navigere skibet undervejs. Når skibet er i havn, varetager du kontakten til lokale myndigheder og sørger for, at skibet losses og lastes korrekt.

Krav og forventninger til dig

  • Du skal enten have en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse (suppleret med følgende fag: matematik, fysisk eller kemi, dansk og engelsk) eller erfaring fra et maritimt job. Se mere om optagelseskravene her
  • En uddannelsesaftale med et rederi
  • Lyst til at være leder, planlægger og navigatør
  • Gode kommunikations- og samarbejdsevner

Uddannelsen

Du kan enten blive bacheloruddannet skibsfører med en professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse. Dette forløb tager 3 år og 9 måneder, kræver en gymnasial uddannelse og kan læses på SIMAC i Svendborg.

Du kan også blive skibsfører uden en bachelor ved at gennemføre uddannelsen på Marstal navigationsskole på Ærø, samt på Skagen Skipperskole. Denne tager normalt 2½ år, men uddannelsestiden kan nedsættes til 1 år, hvis du allerede har sætteskippereksamen, en ”gammel" styrmandseksamen eller juniorofficerseksamen.

Du uddannes bl.a. i: Navigation, ledelse, praktisk sømandskab, søsikkerhed, radiokommunikation, maritimt engelsk og skibsadministration.

Under uddannelsen er du skiftevis i skole og ude at sejle i praktik.

Du får SU i skoleperioderne, og på havet får du løn, fri kost og logi.

Job og karriere

Skibsførere er eftertragtet på arbejdsmarkedet. Du kan se frem til en karriere, der både kan bringe dig rundt i verden om bord på handelsskibe er på færger rundt i Danmark.

Når du er ude at sejle i eksempelvis to måneder, har du bagefter fri i to måneder – begge dele med fuld løn. Som nyuddannet får du titel af 1. styrmand. Efter nogle års erfaring bliver du overstyrmand med mulighed for forfremmelse til kaptajn. Du har også mulighed for et arbejde på land i industrien, på rederikontor eller du kan videreuddanne dig f.eks. med en masteruddannelse fra CBS i shipping og logistik.

Navn Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (Skibsfører)

Type Professionsbacheloruddannelse

Varighed 3 år og 9 måneder

Adgangskrav Gymnasial uddannelse + særlige krav

Økonomi SU og løn i praktikperioderne

Skoler Se en liste over, hvor du kan uddanne dig til Skibsfører Se skoler

Virksomheder Se en liste over, hvor du kan blive ansat som Skibsfører Se virksomheder

Find job Se aktuelle ledige stillinger til Det Blå Danmark Gå til jobportalen

Bliv skibsfører fordi:
  • Du kan sejle jorden rundt og få masser af rejseoplevelser
  • Ingen dage er ens og udfordrende opgaver er der nok af
  • Du får en god løn (og skattefordele alt efter hvor og hvor meget du sejler)
  • Du arbejder intenst – men har flere måneder fri med løn, når du er hjemme

SHIP event 2018

Hør om uddannelserne til Skibsofficer, Maskinmester, Skibsfører og andre maritime uddannelser. Ikke angivet Læs mere

TRADE event 2018

Hør om shipping, trading og brokering på internationalt plan. Ikke angivet Læs mere