Om kampagnen

For vejledere, undervisere, presse og branchepartnere

Om kampagnen

En vedvarende positiv udvikling i det maritime erhverv i Danmark afhænger af en fortsat tilføring af knowhow og evnen til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Med faldende ungdomsårgange og udsigten til fuld beskæftigelse er der kamp om de unge talenter, og på den baggrund er det vigtigere end nogensinde med en fælles indsats for at øge rekrutteringen til Det Blå Danmark. 

Bag Det Blå Danmark står danske rederier, havne, skibsværfter, maritime service leverandører, maritime udstyrsleverandører, myndigheder og organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, og universiteter. 

Kampagnens formål
Kampagnen er en koordineret og målrettet erhvervskampagne, sat i verden for at udbrede kendskabet til det maritime erhverv, dets muligheder for job og uddannelse samt at øge antallet af kvalificerede ansøgere, der matcher erhvervslivets specifikke rekrutteringsbehov.

Det Blå Danmark kommunikerer seriøst og i øjenhøjde med de unge mennesker og møder dem der, hvor de befinder sig blandt andet på sociale medier og messer. Kampagnen afholder også selv en række events, hvor de unge kan få et indblik i de mange muligheder en maritim uddannelse giver.

Strategi
Kampagnestrategien indbefatter blandt andet at:

  • Etablere en samlet platform og profil for erhvervet med henblik på rekruttering, uddannelse og jobmuligheder.
  • Øge antallet af kvalificerede ansøgere, der matcher erhvervets specifikke rekrutteringsbehov.
  • Samle erhvervet om en fælles erhvervskampagne.
  • Synliggøre karrieremulighederne i erhvervet.
  • Understøtte vækststrategien om "Danmark som Europas førende søfartsnation".

Resultater
Ved kampagnens start i 2006 var kendskabsgraden til Det Blå Danmark i målgruppen (18-28 årige m/k) på 4%. I 2015 var kendskabsgraden steget til 49%.
81% af de unge i målgruppen har hørt om mindst én af uddannelserne i Det Blå Danmark.

Finansiering
Kampagnen er 100% privatfinansieret gennem Den Danske Maritime Fond, Lauritzen Fonden, Orients Fond, Den A. P. Møllerske Fond, TORM Fonden og Danske Rederier.

Kontakt

Anne Bay Riisager

Anne Bay Riisager

Kampagneleder

 

Til undervisere og vejledere

Kampagnen World Careers har 3 hovedformål:

  1. At sikre den maritime branche en positiv plads i de unges bevidsthed
  2. At rekruttere de bedst egnede kandidater til branchen
  3. At informere bredt om brancheklyngens forskellige uddannelsestilbud

Vores branches uddannelser og karriereveje er unikke i Danmark, og det stiller særlige krav til vores ansøgere. Derfor kommunikerer Det Blå Danmark seriøst, ærligt og i øjenhøjde med de unge.

Events
Det Blå Danmark afholder i årets løb en række arrangementer for unge med interesse for branchens uddannelser. Arrangementerne (TECH-, SHIP- og TRADE-Event) kombinerer bl.a. spændende oplæg, inddragende spil og networking for relevante elever. Du finder en samlet oversigt over kommende events her.

Er du vejleder?
Så tilmeld dig vejlederdatabasen, og bliv opdateret omkring uddannelserne inden for Det Blå Danmark.

Få besøg af Det Blå Danmark
Er du eller din skole interesseret i af prøve kræfter med Det Blå Danmarks Læringsspil Seven Seas? Læs mere, og book spillet her.

Hvad kan vi hjælpe med?
Har din klasse brug for et foredrag eller mangler dine elever materiale til større opgaver? Kampagnekontoret kan både formidle kontakt til virksomheder og institutioner, og vi deltager gerne i relevante arrangementer, messer og informationsaftener i hele landet.

Kontakt Trine Johansen for mere information.
Email: trj@danishshipping.dk
tlf: +45 33 48 92 45

 

Vejlederdatabase
Tilmeld dig vores Vejlederdatabase, og bliv holdt opdateret på uddannelser inden for den maritime branche!

For branchepartnere

Den overordnede branding af Det blå Danmark har til formål at profilere virksomheder, uddannelsesinstitutioner indenfor det maritime erhverv. Det stærke brand, som Det Blå Danmark har opnået, kommer derved alle interessenter til gavn og øger det generelle kendskab til de unges muligheder i branchen.

Sociale medier
Det Blå Danmark er synlig på sociale medier (Facebook), hvor maritimt studerende ugentligt giver et indblik i deres hverdag. Til dette er vi altid interesseret i at få flere unge til at fortælle om deres oplevelser som studerende i Det Blå Danmark og dele dette med vores 15.000 følgere.
Hvis du har lyst til dele lidt af din hverdag, eller kender én der har, så skriv en mail til Trine Johansen på pra@shipowners.dk.

Historiebanken
Del din hverdag fra det maritime univers. Det Blå Danmarks historiebank er en lukket Facebook-gruppe hvor både studerende og ansatte kan dele spændende historier fra hverdagen på de maritime uddannelsesinstitutioner. Dine opslag har mulighed for at blive historier, som kan blive brugt på Det Blå Danmarks Facebook-side, på worldcareers.dk og til generel pressebrug. Så hvis du vil vise din hverdag for vores mere end 15.000 facebook fans, så søg på DBD – Historiebank på Facebook, og meld dig ind i dag. 

 

Fysisk tilstedeværelse i målgruppen
Kampagnen deltager i adskillige messer og events overalt i landet. Det er vigtigt for os, at have studerende og ansatte i Det Blå Danmark med ude og møde de unge interesserede, da dette giver et mere realistisk billede af den maritime branche og dens uddannelses- og karrieremuligheder.
Vi har ofte brug for support fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner i det maritime erhverv. Vil du give en hånd med? Så skriv til Trine Johansen på pra@shipowners.dk.

Jobportal
Virksomheder i Det Blå Danmark har mulighed for gratis at benytte jobportalen, hvor vi synliggør alle ledige job i branchen.

Vi guider de unge videre
Her på siden linker vi årligt ca. 45.000 besøgende videre til relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Netværk
Ved vores arrangementer mødes ansatte på kryds og tværs af branchen i dialog med andre virksomheder, uddannelsessteder mv. Mange af vores arrangementer benyttes derfor også som interne netværksevents i branchen.