Baggrundsbillede

Der er flere muligheder for at få tilskud til din efteruddannelse. Herunder er nævnt et par de vigtigste, men du kan altid søge mere information der, hvor du ønsker at tage en efteruddannelse.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond kan støtte med uddannelseslegater op til 50% af tuition fee.
Legater tildeles deltageres virksomhed. Den Danske Maritime Fond modtager og behandler ansøgninger til støtte for projekter 4 gange årligt. Fonden støtter både MBA og maritime Diplom- og Akademiuddannelser.

Fonden ønsker med støtten af MBA legater at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på.

MBA legatet er rettet mod virksomheder i Det Blå Danmark med motiverede og talentfulde ledere, der ønsker at dygtiggøre sig med en MBA.
Legatet dækker betaling af op til 50 % af tuition fee og op til et maksimum på kr. 175.000.

Du kan læse mere her: Spørgsmål MBA eller gå til dendanskemaritimefond.dk 

Fonden ønsker med støtten af maritim diplom- og akademiuddannelse at bidrage til at fremme og styrke udviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde medarbejdere.

Virksomheder og andre maritime aktører i Det Blå Danmark kan søge om støtte til en maritim diplomuddannelse eller en maritim akademiuddannelse for en medarbejder.

Du kan læse mere her: Spørgsmål Maritim Diplom og akademiuddannelse.

Ansøgning til den Danske Maritime Fond skal fremsendes efter optagelse på uddannelsen, og inden opstart på uddannelsen.

Støtte[-]muligheder for kommunalt ansatte

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Fonden støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

Se nærmere på denkommunalekompetencefond.dk hvor du også kan se om den uddannelse du vælger er på positiv listen.

Woman (1)

Brutto[-]lønsordning

Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at finansiere din efteruddannelse, kan en løsning være en bruttolønsordning. Du kan enten finansiere hele din efteruddannelse over bruttolønnen, eller lave en aftale med din arbejdsgiver om, at de finansierer 50% af din efteruddannelse og at du selv betaler 50% af din efteruddannelse over en bruttolønsordning.

*I Danmark er det fuldt ud lovligt at finansiere efteruddannelse over en bruttolønsordning (læs de gældende regler hos SKAT).

Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en ordning, hvor du har mulighed for at få udgiften til din efteruddannelse dækket over din løn. Rent praktisk forgår det ved, at udgiften til efteruddannelsen trækkes fra din løn før skat. Det gør, at du sparer et betragteligt beløb. Fordelen ved at vælge en bruttolønsordning er også, at betalingen bliver fordelt, så du betaler et mindre beløb pr. måned frem for at skulle have en stor udgift forud for hvert stage.

Vælger du selv at holde udgifterne til din efteruddannelse over bruttolønsbetaling, kommer der ikke nogen udgifter for virksomheden.

1920 Offshore M3

Egenbetaling

Hvis du ikke kan få din egen virksomhed til at støtte økonomisk op om uddannelsen, da opfordres du til at kontakte din fagforening, hvis du er medlem af en sådan. Din fagforening kan ofte pege på andre finansieringsmuligheder, og nogle fagforeninger vil også have muligheden for selv at yde økonomisk støtte til tiltag, som de ønsker at bakke op om. 

En mulighed er også industriens kompetenceudviklingsfond, som du kan læse mere om her:  Kompetenceudviklingsfond.

Moments Logo

Mød de seje unge mennesker i den maritime branche og hør hvorfor de har valgt en maritim karriere.

Læs bl.a. om Emma som har valgt at uddanne sig til maskinmester og Carl som har taget vejen fra livgarden til skoleskibet

 

Gå til moments

JOIN THE CLUB

Modtag relevante nyheder om uddannelse og karriere i den maritime branche.

Sign up