Offshore

René Jørgensen, 28 år

quote symbol Det bedste ved uddannelsen er alsidigheden. Som maskinmester er man ikke låst til en bestemt branche eller profession. Se portræt

Teknikeren med lederansvar

Jeg er uddannet maskinmester fra Fredericia Maskinmesterskole, og i dag arbejder jeg som driftsmester ved Maersk Oil. 

Jeg valgte maskinmesteruddannelsen fordi den er bredt sammensat af elementer fra den tekniske verden kombineret med værktøjer indenfor ledelse og organisation. Jeg var allerede udlært klejnsmed, og det var derfor vigtigt for mig at få mulighed for at bygge mere teoretisk viden på min håndværksmæssige baggrund og på samme tid udvikle et sæt ledelseskompetencer.

Det bedste ved uddannelsen er alsidigheden. Som maskinmester er man ikke låst til en branche eller profession.

”Den moderne maskinmester får indblik i en lang række tekniske discipliner og bliver udrustet med vigtige ledelsesværktøjer.”

Da maskinmesteren ikke er specialiseret i en niche, oplever mange, at man efter uddannelsen har mulighed for at specialisere sig i et personligt interesseområde. 

Fakta om René
28 år

René

Driftsmester

Maersk Oil 

56 °

56°30'11"N

2°57'58"E

Nordsøen

 

5:50

Arbejdsdagen begynder

Arbejdsopgaverne er både på land og på havet

I min tid ved Maersk Oil har jeg haft skiftende stillinger både on- og offshore. Den variation har givet mig en øget forståelse for, hvordan opgaver og support onshore skal håndteres, for at operationerne offshore, kan udføres sikkert, miljøforsvarligt og effektivt.

Som driftsmester har jeg ansvaret for produktionen og kontrollen af alt arbejde, der udføres på installationen. Vi styrer alt arbejde med arbejdstilladelser, hvorpå alle risici og forholdsregler beskrives. Det er mig, i rollen som driftsmester, der skal godkende hver enkel arbejdstilladelse, før et stykke arbejde må udføres.

Dagen starter kl. 05.50
Jeg møder ind kl. 05.50 og får en overlevering af nattens aktiviteter fra den aftrædende driftsmester. Overleveringen er et vigtig værktøj, der sikrer overblik over de igangværende aktiviteter. Efter overleveringen danner jeg mig et overblik over de planlagte aktiviteter for dagen, inden arbejdet frigives.

”På installationen hvor jeg arbejder, er der aktivitet 24 timer i døgnet, 365 dage om året. For at opretholde arbejdet, kræver det stor support fra vores onshore-afdeling. Skibe forsyner os med materialer, helikopteroperationen sørger for persontransport.”

Dagen går med opfølgning og supervision af aktiviteter, der er sikkerheds- og produktionsrelateret. Desuden skal jeg planlægge aktiviteter for den kommende nat og den efterfølgende dag. Kl. 17.50 er der skifte, og jeg overleverer til den nye driftsmester, der møder ind.

14 dage ude og 21 dage hjemme

Jeg oplever en fin balance mellem arbejde og frihed. I arbejdsperioden på 14 dage, kan jeg koncentrere mig fuldt ud om arbejde. Når jeg er hjemme i de efterfølgende 21 dage, kan jeg bruge al min tid på familie og venner, og passe mit HD-studie.
Der er mange muligheder for maskinmestre i offshore-branchen. I Maersk Oil varetager maskinmestre stillinger lige fra tekniker til leder i bl.a. produktions-, konstruktions-, vedligeholds- og Well Service-afdelinger.

Mit bedste råd
Det vigtigste er at finde et job, du finder spændende og udfordrende. Offshore arbejder vi 12 timer om dagen, 14 dage i træk, så det er vigtigt at du trives for at kunne bevare motivationen. Desuden skal du afklare med dig selv, om du kan klare at være hjemmefra to uger ad gangen – også i forbindelse med højtider og mærkedage.