Teknologi

Heidi Højgaard Nielsen, 30 år

quote symbol Jeg lærte at tage et helikoptersyn på tingene og betragte helheden, inden jeg søgte ned i løsningsrummet. Se portræt

Uddannelsen der åbner døre

Jeg er uddannet civilingeniør i Design & Innovation fra DTU. Linjen valgte jeg pga. dens fokus på at skabe et fællessprog mellem det natur- og samfundsvidenskabelige, og ved at have en holistisk tilgang til produkter og systemer. På den måde skabes den gode løsning gennem tværfaglighed, kreativitet og teamwork.

I dag arbejder jeg som Pipe System Design Engineer i NOV, som bl.a. leverer rørsystemer til olie- og gasindustrien.

”I NOV har jeg rig mulighed for at anvende den tankegang og de metoder, som jeg lærte på ingeniøruddannelsen.”

NOV er en produktionsvirksomhed, og der er derfor en høj grad af tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper og endda på tværs af kontinenter.

Fakta om Heidi
30 år

Heidi Nielsen 

Pipe System Design Engineer

NOV

55 °

55°41′11″N

11°5′21″E

Kalundborg

9:00

Arbejdsdagen begynder

Det bedste ved ingeniøruddannelsen er det tværfaglige samarbejde

På studiet er der stort fokus på at betragte produkter og systemer fra forskellige vinkler, både teknologisk og i en samfundsmæssig kontekst. På den måde lærte jeg at tage et helikoptersyn på tingene og betragte helheden, inden jeg søgte ned i løsningsrummet.

Det er enormt vigtigt at tænke i en helhed frem for i siloer, for kun på den måde kan man ramme en løsning, der tager hensyn til alle interessenter.

”Dette er helt sikkert en kompetence, som jeg har kunnet bruge i min hverdag hos NOV, hvor vi er mange forskellige enheder, der skal have produkter og systermer til at fungere i et flow.”

En arbejdsdag i Brøndby med tråde til Brasilien

I mit nuværende job er jeg med til at konstruere, designe og analysere vores produktydelser og udarbejde den tilhørende tekniske dokumentation.

Jeg sidder desuden i et team, hvor vi fungerer som primær support til rørproduktionen på vores to fabrikker i Kalundborg og Brasilien, som jeg har tæt kontakt til.

Jeg besøger jævnligt fabrikken i Kalundborg, og jeg har desuden været på to ophold af tre måneders varighed i Brasilien.

”Der er utallige muligheder i denne branche. Lige fra et job på kontoret til at være ude i felten f.eks. på et installationsskib.”

Mit bedste råd
Hvis du har interesse for den naturvidenskabelige verden, så tag springet! Det at være ingeniør åbner en verden af muligheder, og jeg garanterer dig for, at du vil møde masser af spændende mennesker og opgaver i det kommende arbejdsliv.