Baggrundsbillede
1920 Skyline 3
HANDEL DBD

Global Adventure

Løbende

Hele landet

Det Blå Danmark har i samarbejde med undervisere udarbejdet et undervisningsforløb, som kan bruges i fagene afsætning og/eller engelsk på HHX/STX/EUX.

Forløbet er opbygget i moduler med forslag til materialer, kilder, lektier og sekvensering. For hvert modul er der opsat faglige mål i forhold til læreplaner og vejledninger fra Undervisningsministeriet. Undervisningsforløbet kan bruges i sin helhed. Det er også muligt selv at udvælge de moduler, man ønsker at arbejde med. Varigheden af forløbet kan således variere.


Forløbet har fokus på at præsentere eleverne for Det blå Danmark ved et fagligt forløb i afsætning og engelsk.

Eleverne skal arbejde med at skrive forretningsbreve og pressemeddelelse på engelsk og lære om de forhold på meso- og makroniveau, der påvirker branchen, herunder brancheanalyse, markeds- og virksomhedskarakteristik. Dette gøres ved anvendelse af teorier og modeller fra faget afsætning og engelsk.

Gennem arbejdet med casen vil eleverne få viden om de forskellige arbejdsopgaver og jobfunktioner, der er i Det maritime Danmark. Eleverne vil få en indsigt i hvilke karrieremuligheder, der er i Det Blå Danmark og hvilke oplevelser, der vil være ved at være beskæftiget i Det Blå Danmark. Hermed har forløbet også en klar snitflade til fagenes fokus på karrierelæring.

Se flere events

onDemand