Informationsaften om maskinmesteruddannelsen

Hør om Danmarks bredeste, tekniske lederuddannelse

Tidspunkt
14. november kl 19:00
Sted
Niles Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg

Bliv klogere på uddannelsen til maskinmester

Vil du have næsten uanede muligheder for at arbejde med fx vedvarende energi, driftsoptimering, forsyning eller vedligeholdsledelse? Kom til infoaften, og hør meget mere om maskinmesteruddannelsen og dens mange muligheder. Mød op den 7. november i Fredericia eller den 14. november i Esbjerg. 

På aftenen vil der være oplæg og mulighed for at stille spørgsmål til et panel af FMS'ere; undervisere, studerende og uddannede maskinmestre. Desuden vil studerende fra 5. semester vise gæsterne rundt på skolen, hvor der vil være studerende fra 1. semester i gang i værkstedet. Der vil også være mulighed for at tale med en vejleder. Du skal ikke tilmelde dig, du skal bare møde op og medbringe din nysgerrighed på Danmarks bredeste, tekniske uddannelse.

Informationsaften om maskinmesteruddannelsen